Björn Cederberg

Kokemuksella. Osaamisella. Yhteistyöllä.

NÄIHIN ASIOIHIN HALUAN VAIKUTTAA

1. Terveydenhuolto: jokainen kuntalainen pääsee terveydenhoitajan/ sairaanhoitajan/ lääkärin vastaanotolle, silloin kun tarve ilmenee. Ilman viivettä – oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
2. Koulutus: panostusta koulupolun alkuvuosiin, jotta varmistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot yhdessä sujuvien luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen kanssa.
3. Vanhustenhoito: tuetaan kotihoidon ja omaishoidon kautta niitä seniorikuntalaisia, jotka haluavat ja voivat asua omassa kodissaan.
4. Työllisyys: kaupungin tulee kaikin tavoin (esim. kaavoitus ja infran rakentaminen) edesauttaa erilaisten yritysten sijoittumista Kuopion kaupungin alueelle, tavoitteena Suomen yrittäjäystävällisin kunta.

Lue lisää »

© 2023 Björn Cederberg - Kokemuksella. Yhteistyöllä. Välittämisellä.